visie

photo.vision

Visie en methodologie


Om de grote uitdagingen van de gezondheidszorg aan te gaan en om een toekomstplan op te stellen, wil het UVC Brugmann gecoördineerde projecten opzetten en implementeren om een betere zorgkwaliteit te kunnen garanderen, om onze dynamiek te verbeteren, en om het zorgproces toegankelijker en efficiënter te maken.

De aanstelling van een nieuwe Algemeen Directeur in juli 2014 en een nieuwe Algemeen Medisch Directeur in februari 2015 betekende het startschot voor deze strategische ontwikkeling. De nieuwe directie van het ziekenhuis wil de ziekenhuisstrategie dynamiseren door haar medewerkers aan het woord te laten.


Met de goedkeuring van het strategisch plan wordt het startzein gegeven voor een nieuwe managementcyclus voor het UVC Brugman

De strategische richtingen werden eind 2014 vastgesteld tijdens een seminarie van het directiecomité.

De prioritaire doelstellingen en werkterreinen van alle 8 ziekenhuismanagers werden besproken. Vervolgens werden werkgroepen gevormd, bestaande uit interne en externe personen, uit alle horizonten, behalve onze Directieleden. Personeelsleden, specialisten uit andere ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, huisartsen, enz., hebben hun ideeën aangedragen om zo de strategie voor het UVC Brugmann te definiëren.

Welke objectieven voor ons strategisch plan?


Vastberadenheid, met alle interne en externe personeelsleden, het ziekenhuis nieuw leven inblazen
Definitie van 5 strategische richtingen voor specifieke doelgroepen : Patiënten, Personeel en Partners
Declinatie van deze oriëntaties in operationele projecten
Integratie van lopende projecten

Het werk werd rond 8 thema’s opgebouwd


1. UITMUNTENDHEID
2. KWALITEIT
3. NETWERKEN EN ZORGTRAJECTEN
4. TOEGANKELIJKHEID
5. PRESTATIEVERMOGEN
6. ZICHTBAARHEID EN AANTREKKELIJKHEID
7. DIGITALISERING
8. INNOVATIES