inzet

Stijging van het aantal gevallen van chronische aandoeningenHet UVC Brugmann bevindt zich in een breed en dynamisch zorggebied

Een chronische aandoening definieert zich door zijn langdurig verloop, wat een langere zorgperiode vereist, binnen en buiten het ziekenhuis.
Het Brussels gewest omvat 2200 huisartsen en 27 ziekenhuizen Waarvan 18 algemene, 9 psychiatrische en 3 universitaire – www.observatbru.be

bassin-de-soin.nl

Chronische aandoeningen beslaan 64.3% van het totaal van de uitgaven van de door de mutualiteit terugbetaalde gezondheidszorgen.  

tafel ↵

Noodzaak van het opzetten van een netwerk


De samenwerking versterken met andere ziekenhuizen in verschillende domeinen wordt een noodzaak.
Het delen van meningen en best practice, het samenbrengen van middelen, garantie voor de beste zorgen voor de patiënt … Het werken in netwerkverband schenkt tal van voordelen.


Het UVC Brugmann maakt deel uit van UZC Brussel, van het IRIS-netwerk en van de OSIRIS-groep

We werken ook nauw samen met de ULB en deVUB, alsook met nationale en internationale ziekenhuisnetwerken

definitie van het netwerk ↵

 – UZC Brussel

Het UZC Brussel :
Het gaat over een partnerschap van de volgende ziekenhuizen: het UVC Brugmann, het Jules Bordet Instituut, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) en het UVC St-Pieter.

 

– IRIS netwerk

Het IRIS-netwerk : IRIS is het meest belangrijke ziekenhuisnetwerk van België. Het verenigt 5 openbare ziekenhuizen

CHU Brugmann

CHU Saint-Pierre

Hôpitaux Iris Sud

HUDERF

Institut Jules Bordet

verdeeld over 11 verschillende sites.

www.iris-hopitaux.be

–  Osiris –

De Osiris pool is een ziekenhuisgroepering tussen het UVC Brugmann en het UKZKF voor de goede werking van onze gemeenschappelijke campus en van onze complimentariteit.

Victor Horta

Paul Brien

Reine Astrid

Capaciteit om zich aan te passen aan de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.


Uitdagingen van professionalisme, openheid en transparantie in antwoord op de verwachtingen van de autoriteiten, de patiënten en de zorgverstrekkers.

We hebben een zeer up-to date infrastructuur die steeds verder ontwikkeld wordt en we willen onze patiënten in dit uniek kader verzorgen.

De digitalisatie van de ziekenhuisomgeving is een uitdaging ; laten we deze aannemen!

Laten we opportuniteiten gebruiken om ons te onderscheiden in patiëntervaringen en klinische resultaten.

Laten we onze relaties met andere acteurs uit de gezondheidszorg versterken.

Zich voorbereiden op het tekort aan talenten


De ziekenhuiswereld kampt nu al met problemen om getalenteerd personeel te vinden en deze druk gaat nog verhogen.. We moeten de uitdaging aannemen om een aantrekkelijk personeelsbeleid te voeren.

Les déficits dans le nombre de personnels de soins vont augmenter au fil du temps et équivalent maintenant souvent à 20% des effectifs des établissements.
Les soins aux personnes âgées sont les plus durement touchés. Il n’est plus seulement question d’une pénurie d’infirmiers, mais aussi d’une pénurie qui touche les autres professions dans le secteur de la santé.
source  www.itinerainstitute.org

Maatschappelijke rol


Het UVC Brugmann speelt een belangrijke rol in de samenleving. Bovenop de gemeentelijke en regionale belangenopdrachten waarmee we belast zijn, zijn we een grote werkgever en een openbare economische speler in de Brusselse regio. We zijn trots op de multiculturaliteit binnen het ziekenhuis.

100129

 

 

Monsieur Christophe Pourtois

Voorzitter van de Raad van Bestuur :