De economische toekomst veiligstellen : update over onze projecten

De economische toekomst veiligstellen : update over onze projecten

Economische toekomst

ico12– De diensthoofde regelmatig inlichten over de GVD indicatoren en de bezettingsgraad
– Nieuw partenariaat voor de facturatie

ico13
– Herziening van het begrotingsproces

ico14
– Nieuw project : Studie rond de economische en sociale effecten van het UZC Brussel