Category: Non classé @nl

02

Een gedigitaliseerd ziekenhuis worden : update over onze projecten

- Atendi project voor de nazorg - Beeldvorming in brede zin met invoering van een extern portaal en een systeem voor stemherkenning - Reële opvolging van de beddenbezetting - Invoering van BDOC - Zwangerschapsopvolging via Yagram applicatie - Nieuw afsprakensysteem - Nieuw project : Invoering van het electronische documentenbeheer

Read More
31

Een aantrekkelijk ziekenhuis zijn : update over onze projecten

- Aanwezigheid van de « Social Media » versterken - Ontwikkeling van video-capsules - Oprichting van een centrum voor cardiale revalidatie op de Koninging Astrid site - Bouw van de nieuwe polikliniek - Modernisering van de sterilisatie - Renovaties in Brien - Aanwervings campagne via de sociale media - Nieuwe reglementering voor de artsen -…

Read More
30

Naar uitmuntendheid streven : update over onze projecten

- Een kwaliteitsklimaat gericht op de « outcomes » met de eerste succesvolle initiatieven in Urologie - Het klinisch onderzoek bevorderen door betere visibiliteit en verbetering van de procedure - Samensmelting van HR en de juridische diensten binnen het UZC Brussel - Nieuwe partenariaten met Sint-Pieter - Integratie van het Erasmus ziekenhuis binnen het ULB…

Read More
29

Samenwerken : update over onze projecten

- Opening van de polikliniek op de Koninging Astrid site - Groepering van de verzorgende en administratieve teams op de raadplegingen - Update van het ziekenhuis noodplan (ZNP) - Vereenvoudiging van de onthaalprocedures en plaatsing van digitale terminals - Newsletter huisartsen - Verbetering van de bereikbaarheid van de Horta site - Pilootproject chronische ziekten

Read More
14

Welkom bij het UVC Brugmann… in alle talen

In het UVC Brugmann zijn wij fier om patiënten vanuit de verschillende delen van Europa en van over de hele wereld te kunnen ontvangen en indien mogelijk zullen wij trachten, ondermeer met de hulp van onze interculturele bemiddelingdienst, hen te helpen in hun eigen taal... Om alle videos te bekijken ga naar http://www.chu-brugmann.be/nl/multiling.asp

Read More