5. EEN GEDIGITALISEERD ZIEKENHUIS WORDEN

hopital-digitalNB

5.1

Een IT beleidsstructuur creëren

We willen …

Een brede gebruikerscommissie creëren die

• Beslist over IT-projecten met een globale en transversale visie van het hele ziekenhuis, met tevens een reflectie over de middelen. De specifieke projecten van de diensten worden eveneens in dit comité besproken.
• Prioriteit geeft aan IT-projecten / digitalisering
• Een methodologische ploeg vormen om het IT projectmanagement te professionaliseren
• De personen identificeren die “digitaal” denken’

 

5.2

Het ontwikkelen van de modernste technologische middelen

We zullen tools ontwikkelen voor de drie essentiële deelnemers van het ziekenhuis :

Voor de patiënten : digitale schermen, oriëntatieborden, patiëntenportaal, films, apps, website, wifi
Voor het personeel : paperless, BDOC, professioneel portaal, workflow voor de levering van apparatuur, interne Doodles, video-conferencing
Voor de externe partners : toegang tot patiëntendossiers, communicatie-instrumenten met het ziekenhuis

 

5.3

Het ontwikkelen van een IT-cultuur binnen het ziekenhuis

We zullen een opleidingsbeleid ontwikkelen die de informatica ondersteunt (cybercafé, e-learning, opleidingsvideo’s, enz.), zodat alle medewerkers de ambassadeurs van het digitaal ziekenhuis kunnen zijn.