4. DE ECONOMISCHE TOEKOMST VEILIGSTELLEN

1 2 3           5

avenir-ecoNB

Onze economische toekomst vraagt om een dringende performance


 

Werken aan de financiële resultaten

– Verantwoording van de begroting op het beste niveau
– Onderscheid maken in onze investeringen en de toekenning van onze middelen
– Een duidelijk en snel facturatiesysteem opstellen
– Het MKG team meer bij het werkveld betrekken
– Zorgen voor financiële toegankelijkheid (bijvoorbeeld de patiënt beter informeren over de verwachte facturatiekosten, een bestek vooropstellen)
– Meer gegevens ter beschikking stellen van de teams en regelmatig overleg plegen
– Synergieën ontwikkelen

4.2

Anticiperen en reageren op de hervorming van de ziekenhuisfinanciering

Met haar nota van april 2015 gaf Minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, de overschakeling aan naar een nieuw ziekenhuisfinancieringssysteem over te schakelen. De veranderingen moeten resulteren in een correcte financiering van verantwoorde zorgen om zo efficiëntie en kwaliteit te stimuleren. Wij handelen proactief en werken aan…

• Het aanpassen van de infrastructuur en de middelen voor de gezondheidsbehoeften van de patiënten
• Het voortouw nemen in de omschakeling
• De hervorming gebruiken als een manier om het ziekenhuis te transformeren