3. EEN AANTREKKELIJK ZIEKENHUIS ZIJN

1 2           5

hopital-attractifNB

3.1

Onze openbare communicatie (intern en extern) structureren

Ons doel is om de communicatie van het ziekenhuis te verbeteren om:
– Een betere bekendheid te krijgen
– Ons imago te verzorgen
– Ons te onderscheiden

We zullen de communicatiemiddelen vermenigvuldigen (bijvoorbeeld brochures, website, e-mail, SMS, informatieve schermen, enz.) en hierbij voorrang verlenen aan nieuwe technologieën.

3.2

Het personeel aantrekken en behouden door een stimulerende werkomgeving te garanderen

We hebben de ambitie om …

• Een institutionele trots te versterken
• Erkenning te ontwikkelen – we willen beroepen ontzuilen en een delegatie van taken voorrang geven
• Het statuut van de geneesheren te hervormen
• Meer opleidingen te bieden
• Een aangepaste begeleiding te verzekeren
• Een cultuur van evaluatie / feedback te implementeren
• Loopbaanontwikkeling te stimuleren
• Een management via doelstellingen op te zetten

3.3

Onze positie van voorkeursziekenhuis te versterken voor onze patiënten

We zullen er voor zorgen om:
– Onze klinische indicatoren te publiceren
– Efficiënt bezig te zijn met alle aspecten van de patiëntervaring en deze ook bekend te maken

3.4

Een duurzaam ziekenhuis zijn

Om een duurzaam ziekenhuis te worden, moeten we denken aan een gezond milieu- en maatschappelijk verantwoord beleid. Hiervoor zullen we werken aan…

• De innovering in onze mobiliteit
• De overgang naar zo papierloos mogelijk werken
• De bevordering van energiebesparing