2. NAAR UITMUNTENDHEID STREVEN

1          3 5

viser-excellenceNB

2.1

EEN KWALITEITSKLIMAAT ONTWIKKELEN GERICHT OP DE «OUTCOMES»

We willen …

•   Richting een “outcome” ontwikkeling die moet leiden naar de publicatie van indicatoren

•   Kwaliteitsdoelen stellen

•   Risico’s identificeren en verlagen

•   Doeltreffendheid van de projecten meten

•   Geschikte trainingen geven

•   Leadership ontwikkelen


De ontwikkeling van een kwaliteitsklimaat begint met het stellen van realistische en werkelijk nuttige doelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.


Om dit te bereiken, zullen we …

•    een methodische structuur van corrigerende maatregelen nemen

•    onze indicatoren (hygiëne, kwaliteit, en zo voort) publiceren

•    op een veldwerkmethode blijven, om de basis van de organisatorische voorwaarden te leggen en zo ooit “voorbereid” de accreditatie te starten

ONZE POSITIE VERSTERKEN

We zullen onze sterke punten uitbuiten door…

•   De differentiatie van onze investeringen (en de toekenning van onze middelen)

•   De samenwerking (en complementariteit) te verbeteren met het UKZKF

•   Een tweetalig ziekenhuis te zijn en open te staan voor alle talen

•   De multi-site uit te baten en de samenhang te behouden bij de verdeling van de activiteiten

EEN BEVORDERLIJKE OMGEVING CRËEREN VOOR INNOVATIE

We zullen …

•    De prioritaire gebieden identificeren

•    Managers trainen in autonomie

•    Een omgeving maken om creativiteit te stimuleren

•    Korte brainstormingsessies organiseren

•    Samenwerking stimuleren

•    Een methodologisch team creëren

KLINISCH ONDERZOEK EN ONDERWIJS BEVORDEREN

We zullen onderzoeksambities stimuleren door…

•   Onze onderzoekers te motiveren en te ondersteunen, en door meer zichtbaarheid te geven

•    Onze rol in het onderwijs op te waarderen

•    Samenwerking, uitwisseling en complementariteit te valoriseren

Promouvoir-la-recherche.nl